Talentide reserv

Talendid-reserv1

Talendireservi plaan

Meie ettevõttel on täielik talendireservi plaan.Ühest küljest loob meie ettevõte talendireservide andmebaasi loomise kaudu põhikohtade jaoks talendireservide andmebaasi juhuks, kui ettevõttel on hädasti vaja personali viitamiseks ja kontaktiks;Teisalt saavutatakse talentide kasvu soodustamise eesmärk ettevõttesisese planeeritud koolituse ja töörotatsiooniga. Praeguseks on esialgu saavutatud järgmised näitajad:

* Personali koolituse õigeaegsus ja tõhusus.

* Paraneb töötajate kompetentsustunne ja lojaalsus.

Töötajate voolavuse osas muutus ettevõte passiivsest aktiivseks ja kontrollis töötajate voolavust vahemikus 10-20%.

Tehnilistele ametikohtadele või juhtivatele kohtadele varuge talente kuni 3-5; Mittekriitiliste ametikohtade jaoks on võimalus värvata õigeid inimesi, kui vaja.